Membuka Pintu Surga Dengan Berzakat

Membuka Pintu Surga Dengan Berzakat

Ibadah zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta. Sebagai sebuah kewajiban, jika tidak dilakukan tentu akan mendapatkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan pribadi yang bersangkutan. Qura`an surah al-Fushilat ayat 6-7, Allah menyebutkan bahwa orang yang tidak mau berzakat itu sama halnya dengan orang yang telah mempersekutukan Allah (musyrik).


Sebagaimana firman-Nya:
"celakalah orang-orang musyrik, yaitu mereka yang tidak membayarkan zakatnya." 


Sedang di dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw menyebutkan bahwa orang yang tidak berzakat itu kelak di hari kiamat hartanya akan berubah seperti ular yang melilit di lehernya.

[button color="" size="" type="" target="" link="http://www.netizenia.com/2016/06/membuka-pintu-surga-dengan-berzakat.html/2"]Selanjutnya.....[/button]


Dalam hadis lain, Rasulullah menyatakan bahwa, "
apabila suatu kaum menahan hartanya sehingga tidak mengeluarkan zakat, maka sama halnya orang itu menahan turunnya hujan (rahmat) dari langit.”


Sedang dalam Qur`an surah an-Nur ayat 56 juga berfirman:


“dirikanlah shalat, sunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu mendapat rahmat Allah."


Hal ini mengisyaratkan bahwa, menahan harta untuk tidak berzakat itu tidak ubahnya seperti menurunkan hijab antara seseorang hamba dengan rahmat tuhannya. Padahal, ia berharap agar kelak jika ia mati bisa masuk surga. Maka, bagaimana mungkin ia bisa mendambakan sesuatu yang telah ia tutup sendiri? Bukankah surga itu merupakan rahmat Allah juga?


[button color="" size="" type="" target="" link="http://www.netizenia.com/2016/06/membuka-pintu-surga-dengan-berzakat.html/3"]Selanjutnya.....[/button]Kebanyakan orang tidak mau menunaikan ibadah zakatnya itu karena hawatir hartanya akan berkurang, sehingga ia beranggapan bahwa kebutuhannya juga, akan semakin tidak tercukupi.


Padahal, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah memberikan penjelasan bahwa berzakat maupun bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan malah sebaliknya, berzakat itu justru akan menambahnya. Dalam kaitannya dengan berzakat dan bersedekah atau berderma ini, ada baiknya jika kita belajar melatih hawa nafsu  kita, agar zakat atau sedekah kita tidaklah menjadi sia-sia.


Kaum muslimin yang selalu mengharapkan kebaikan dan mengharapkan surga Allah- segeralah tunaikan zakat yang wajib bagi kalian agar memperoleh berbagai faedah di atas. Ingatlah bahwa zakat bukanlah wajib ditunaikan hanya ketika akhir bulan Ramadhan saja berupa zakat fitri.


Akan tetapi, zakat itu juga wajib bagi 5 kelompok harta yaitu: emas, perak, keuntungan perdagangan, hewan ternak (yaitu unta, sapi, dan domba), dan hasil bumi (berupa tanaman, dll). Kelima kelompok harta tersebut ditunaikan ketika sudah mencapai nishab, yaitu ukuran tertentu menurut syari’at) dan telah mencapai haul, yaitu masa 1 tahun (kecuali untuk zakat anak hewan ternak dan zakat tanaman).


[button color="" size="" type="" target="" link="http://www.netizenia.com/2016/06/membuka-pintu-surga-dengan-berzakat.html/4"]Selanjutnya....[/button]Wahai saudaraku, segeralah tunaikan zakat ketika telah memenuhi syarat nishab dan haul-nya. Berlombalah dalam kebaikan dan ingatlah selalu nasib saudaramu yang berada dalam kesusahan. Sesungguhnya dengan engkau mengeluarkan zakat akan meringankan beban mereka yang tidak mampu.


Ingat pula, sebab bangsa ini sering tertimpa berbagai macam bencana dan cobaan adalah disebabkan kita enggan melakukan ketaatan kepada Allah, di antaranya kita enggan untuk menunaikan zakat.

Membuka Pintu Surga Dengan Berzakat
4/ 5
Oleh
Load comments